30:00
Advarsel: Automatisk log ud
Bekræft venligst om du vil blive på siden.

Side: Start

Ansøg om refusion på din forsikringsskade

Før du påbegynder ansøgningen så husk følgende:

Ansøgningen kræver NemID

Du skal bruge NemID til at oprette ansøgningen.

Du kan bruge PC eller tablet

Med en tablet/iPad kan du vedhæfte bilag fra fotoarkivet eller anvende det indbyggede kamera.

Bilag og dokumenter skal vedhæftes

Bilag skal indscannes eller gemmes som billedfil, så de kan vedhæftes i ansøgningen. Bilag skal være læsbare. Du vil blive bedt om at vedhæfte bilag efter du har udfyldt anmeldelsen.

Husk forsikringspapirer og kreditkort

Hav oplysninger om din forsikring eller dit kreditkort i nærheden. Du vil blive bedt om oplysningerne.

Samtykke

Vi kan få brug for et samtykke til at indhente, anvende og videregive oplysninger som er relevante for den anmeldte sag. Du vil derfor i nogle tilfælde blive bedt om at udfylde en samtykkeformular. Du skal være opmærksom på, at den der skal underskrive samtykket, er den person som er årsag til skaden, eller forældre, værge eller bobestyrer til denne.

Hvad er behandlingstiden?

Din sag vil behandles hurtigst muligt. I travle perioder, som vinter- og sommersæsoner, kan sagsbehandlingstiden være længere.

Hvis du har haft udgifter i forbindelse med nedbrud på din bil, mens du var i udlandet, så kan du søge refusion her.

Har du ikke NemID?
Ring for vejledning på tlf.: (+45) 3848 8642.
Åbent mandag - fredag mellem kl. 9.00 - 16.00.

Rapporter fejl på siden: Klik her